ครูอี๊ด + ลุงหน่อย = บ้านชมดอย Homestay เฮือนพักกู้ยามของความประทับใจ๋ เมื่อมาเยี่ยมยามเมืองแม่ฮ่องสอน “ที่รวมข้อมูล(เกือบ)ทุกเรื่องในตัวเมืองสามหมอก ลองแวะอ่านดูซักหน่อย เผื่อตอบคำถามบางอย่างที่อยากรู้”

Homestay ในแม่ฮ่องสอน : สัมผัสวิถีชาวบ้านแท้ๆ มิถุนายน 7, 2009

Homestay ในแม่ฮ่องสอน

HOME STAY บ้านเมืองปอน (Ban Muang Pon)


บ้านเมืองปอน ตั้งอยู่ในเขตอ . ขุนยวม ห่างจากตัวอ . ขุนยวมประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชาวไทยใหญ่ซึ่งยังคงรูปแบบวัฒนธรรม ความเป็นอยู่แบบไทยใหญ่ขนานแท ้และดั้งเดิม ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวไทยใหญ่ ชมสาธิตการเย็บเสื้อไต ( สินค้า OTOP) การจจักสานกุ๊บไต ชมสถาปัตยกรรมไทยใหญ่ การทำอาหารและขนมไทยใหญ่ การแสดงพื้นบ้านตามแบบศิลปไทยใหญ่ รับประทานอาหารพื้นเมือง

อัตราค่าบริการ ค่าที่พักและค่าอาหาร 350 บาท / คน / คืน

ติดต่อสอบถาม ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน โทร . 0-5368-0900

HOME STAY บ้านท่าตาฝั่ง (Ban tha ta Fang)

บ้านท่าตาฝั่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมน้ำสาละวิน เหนือบ้านแม่สามแลบ มีหาดทรายที่สวยงามยาวประมาณ 200 เมตร สามารถกางเต๊นท์นอนได้ จุดเด่นที่น่าสนใจของบ้านท่าตาฝั่งคือวิถีชีวิตของชาวกระเหรี่ยงปกาเกอญอ ซึ่งชาวบ้านได้รวมกลุ่มจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริการให้แก่นักท่อง เที่ยว สามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากตัวอ.แม่สะเรียงไปตามทางหลวงหมายเลข 1194 แม่สะเรียง-แม่สามแลบระยะทาง 47 กม. ผ่านต.แม่ยวม เข้าถึงบ้านแม่สามแลบในเขตอ.สบเมย แล้วนั่งเรือต่อจากบ้านแม่สามแลบไปทางทิศเหนือใช้เวลาประมาณ 35-40 นาทีผ่านอุทยานแห่งชาติสาละวิน ราคาเหมาเรือโดยสารประมาณ 700-900 บาทต่อลำ หรือเดินทางไปตามถนนลูกรังแยกจากทางหลวงหมายเลข 1194 ที่ต.แม่คง ผ่านที่ทำการอุทยานแห่งชาติสาละวิน ระยะทางประมาณ 40 กม.ผ่านภูเขาสูงใช้ได้เฉพาะหน้าแล้งและควรเป็นรถยนต์ 4 WD หรือนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถโดยสารได้ที่ท่าขึ้นรถเชิงสะพานน้ำยวม สายแม่สะเรียง-แม่สามแลบ ค่าโดยสารประมาณ 40 บาท ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงถึงแม่สามแลบแล้วลงเรือไปยังบ้านท่าตาฝั่ง

อัตราค่าบริการ 2 วัน 1 คืน อาหาร 3 มื้อราคา 550 บาท หากต้องการพักต่อในหมู่บ้าน คิดอัตรค่าที่พักคืนละ 100 บาท อาหารมื้อละ 50 บาท ค่านำเที่ยวโดยมัคคุเทศน์ท้องถิ่น 1 คนต่อนักท่องเที่ยว 3 คนอัตรา 200ต่อวัน

ติดต่อสอบถาม ได้ที่ อุทยานแห่งชาติสาละวินและอบต.บ้านท่าตาฝั่ง

HOME STAY บ้านห้วยฮี้ (Ban Huai Hee)

บ้านห้วยฮี้เป็นหมู่บ้านชาวกระเหรี่ยงปกาเกอญอ เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กจำนวน 28 หลังคาเรือน มีประชากรราว 50 คน อยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยปูลิง อ.เมือง ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน 26 กิโลเมตร บนเส้นทางถนนลูกรังเส้นแม่ฮ่องสอน-เฟิร์นริมธารรีสอร์ท-บ้านแม่สะกึด-วัด จันทร์ ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง กิจกรรมท่องเที่ยวที่สำคัญ พักโฮมสเตย์ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกระเหรี่ยง ชมกล้วยไม้ป่าร้อยกว่าชนิด เดินป่าตามเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติดอยปุย

อัตราค่าบริการ ค่าที่พักคืนละ 100 บาท/คน ค่าเช่าเต้นท์หลังละ 100 บาท/คืน ค่าอาหารมื้อละ 50 บาท/คน ค่านำทางสำหรับนักท่องเที่ยว 100 บาท/คน/วัน นักท่องเที่ยว 2 คน/ผู้นำทาง 1 คน

ติดต่อสอบถาม ได้ที่ บ้านห้วยฮี้ โทร. 0-5361-9717

HOME STAY บ้านแม่ละนา (Ban Mae La Na)

บ้านแม่ละนาเป็นหมู่บ้านชาวไทยใหญ่ ตั้งอยู่ในอ.ปางมะผ้า มีสมาชิกในกลุ่มจำนวน 20 หลังคาเรือน โดยนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมภายในหมู่บ้าน ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทใหญ่ เที่ยวชมถ้ำแม่ละนาและถ้ำแห้ง เที่ยวในวัด ชมการตีมีด การอบสมุนไพร การแสดงรำนก รำโต นวดแผนไต เดินป่าตามเส้นทางเดินป่า เที่ยวดูสมุนไพร รองเท้านารี ดูนก ดูรอยเท้าสัตว์ ชมกล้วยไม้หลากชนิดและพืชพรรณต่างๆ

อัตราค่าบริการ ค่าที่พักคืนละ 100 บาท/คน ค่าอาหารมื้อละ 50 บาท/คน ค่านำเที่ยว 200บาท / ผู้นำเที่ยว 1 คน /นักท่องเที่ยว 1-5 คน (ค่านำชมถ้ำคิดอีกอัตรา)

ติดต่อสอบถาม ได้ที่ บ้านแม่ละนา โทร. 0-5361-9208

HOME STAY บ้านบ่อไคร้ (Ban Bor Krai)

บ้านบ่อไคร้เป็นหมู่บ้านชาวมูเซอ ตั้งอยู่ในเขตอ.ปางมะผ้า นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวิถีชาวบ้านและวัฒนธรรมของชาวมูเซอ เที่ยวถ้ำผีแมน ถ้ำงู และถ้ำน้ำบ่อผีหรือถ้ำน้ำบ่อศักดิ์สิทธิ์ เที่ยวชมธรรมชาติ ป่าไม้ สมุนไพร กล้วยไม้หลากหลายชนิดและพืชพรรณต่างๆ นวดแผนลาหู่

อัตราค่าบริการ ค่าที่พักคืนละ 50 บาท/คน ค่าอาหารมื้อละ 50 บาท/คน ค่านำเที่ยว 100 บาท/นักท่องเที่ยว 1 คน/วัน

ติดต่อสอบถาม ได้ที่ บ้านบ่อไคร้ โทร. 0-5361-9654

โฆษณา